Activiteitenbegeleider – Argos Zorggroep – Schiedam

JobID = 1a0.07

Functieomschrijving:

Argosis sinds januari 2020 gestart met woonzorggroepen. Hierdoor kunnenwe onze bewoners betere persoonlijke zorgbieden.

Als activiteitenbegeleiderzorg je voor de uitvoering van de welzijnszorg op de afdeling; hetgroepsproces en het dagprogramma. Je valt onder deverantwoordelijkheid van de CoördinatorWelzijn.

Wijzoeken:

Wijbieden:
Bij Argos Zorggroep werk je ineen gezellig team met professionals. Een leuke baan waarin jejezelf verder kunt ontwikkelen door bijvoorbeeld opleidingen tevolgen in je eigen vakgebied en door kennisuitwisseling met jecollega’s.

Wij bieden een interessant pakketarbeidsvoorwaarden zoals een vaste eindejaarsuitkering, een goedepensioenvoorziening via het Pensioenfonds Zorg & Welzijn,collectieve verzekeringen en Makkelijk Verdiend, ons uitgebreidemeerkeuze systeem met veel fiscaal voordeel waarin o.a. PC,smartphone, fiets, sportschool en reiskosten zijnopgenomen.

Het salaris wordt betaald conform deCAO VVT. De functie van Medewerker Welzijn is ingeschaald in FWG25.

Voor een dienstverband bij Argos Zorggroep iseen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste. Eenintegriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg &Welzijn is onderdeel van desollicitatieprocedure.

Informatie:

Neemvoor meer informatie over deze vacature contact op met MarliesAntes, Manager Wonen en Zorg, via telefoonnummer06-10894445.

Interne kandidaten hebben voorrangin de selectieprocedure.

Lees meer…