Verpleegkundige – Argos Zorggroep – Schiedam

JobID = 1a0.07

Functieomschrijving:

Alsverpleegkundige ben je tijdens je dienst eindverantwoordelijk voorde geleverde zorg en behandeling van cliënten die op de afdelingenverblijven. Je werkt nauw samen met de zorgcoördinatoren op deafdeling. Je taken bestaanuit:

Daarnaast benje contactpersoon voor de dienstdoende arts of verpleegkundigspecialist, familieleden en bij overstijgende zaken voor hetmanagement.

Wij verwachten dat je eenprofessionele houding hebt, die onder andere zichtbaar is in hetkritisch kunnen reflecteren op je eigen handelen, in het contactmet bewoners, familieleden en medewerkers en het in staat zijnmethodisch te denken en tehandelen.

Wijzoeken:

Wijbieden:

Bij Argos Zorggroep werkje in een gezellig team met professionals. Een leuke baan waarin jejezelf verder kunt ontwikkelen door bijvoorbeeld opleidingen tevolgen in je eigen vakgebied en door kennisuitwisseling met jecollega’s.

Wij bieden een interessant pakketarbeidsvoorwaarden zoals een vaste eindejaarsuitkering, een goedepensioenvoorziening via het Pensioenfonds Zorg & Welzijn,collectieve verzekeringen en Makkelijk Verdiend, ons uitgebreidemeerkeuze systeem met veel fiscaal voordeel waarin o.a. PC,smartphone, fiets, sportschool en reiskosten zijnopgenomen.

Het salaris wordt betaald conform deCAO VVT. De functie van Verpleegkundige is ingeschaald in FWG40.

Voor een dienstverband bij Argos Zorggroep iseen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste. Eenintegriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg &Welzijn is onderdeel van desollicitatieprocedure.

Informatie:

Neemvoor meer informatie over deze vacature contact opmet

Interne kandidaten hebbenvoorrang in de sollicitatieprocedure.

Lees meer…