Wijkverpleegkundige – Argos Zorggroep – Schiedam

JobID = 16p0.07

Wil jij alswijkverpleegkundige een actievebijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg voor onze thuiswonendecliënten. En kan jij niet wachten om aan de slag te gaan in eeninnovatieve zorgorganisatie? Word dan onze nieuwecollega!

Wat ga je doen?
Als wijkverpleegkundige bij Argos ThuisZorg benje dé spil in de zorgverlening in dewijk. Samen met de cliënten en mantelzorgers formuleer, realiseeren evalueer je de zorgplannen en dezorgdoelen. Werken alswijkverpleegkundige bij ArgosThuisZorg betekent dat je een dynamischebaan hebt, die een beroep doet op jouwdeskundigheid, creativiteit en zelfstandigheid. Jeindiceert en coördineert de zorg voorjouw cliënten samen met jouw team en andere disciplines. Je werktdaarbij intensief samen met huisartsenen andere zorginstellingen in de wijk. Hier bouw jeeen eigen netwerk op.

Je speelt een belangrijkerol in jouw kleine en hechte team. Je begeleidt de manier waaropde verpleegkundigen en verzorgenden de zorgtaken uitvoeren.Hiervoor maak je onder andere gebruik van deSmart Glazz, klik op de link om te zien hoe wij de SmartGlazz inzetten. Ook weet je jouw collega’s te stimuleren enmotiveren. Verder denk je steeds actief mee over hoe wij de zorgkunnen verbeteren.

Wat bieden wijjou?

–         Toegang tot alle leuke trainingen van GoodHabitzzodat jij je continu kunt blijven;ontwikkelen. Klik snel op de link omte zien welke cursussen jij kuntvolgen.

–         Werken bij Argos Zorggroep is meer dan werk alleen. Je komt in eengezellig en hecht team van professionals. Samen werken jullie aande klantbelofte “met toewijding enplezier op een liefdevolle wijze”. Inhet team is de sfeer ongedwongen, er wordt hard gewerkt en ook veelgelachen!

–         Scholings- en bijscholingsmogelijkheden. Zo werk je aan jouw eigendoorgroeimogelijkheden.Klik op de link om te zien hoe jij jezelf kan blijvenontwikkelen;

–         Een salaris volgens de CAO VVT, schaal FWG 50 (Max. €3582,26 permaand op basis van een 36-urigewerkweek);

–         Een vaste eindejaarsuitkering die bestaat uit eenvolledige 13e maand,vakantietoeslag (8%), een goede pensioenvoorziening via hetPensioenfonds Zorg & Welzijn en natuurlijk diverse collectievezorgverzekeringen;

–         Een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, waardoor je minder betaaltvoor een smartphone, laptop, tablet, fitness of eenfiets.

 

Waaromis dit de baan voor jou?

–         Je bent in bezit van eenhbo-v;

–         Je hebt een zorghart en werkt graagmee aan het creëren van geluksmomenten voor onzecliënten;

–         Je bent flexibel en bent bereid af entoe in de weekenden en avondenwerken;

–         Je kunt goedcommuniceren.

 

Waarkom je te werken?

Argos Zorggroepis een VVT instelling die actief is in de regio Rotterdam. Je gaataan de slag in de omgeving Schiedam.

Is dezevacature niet dichtbij je woonplaats en woon jij bijvoorbeeld inDelft, Spijkenisse, Barendrecht of Naaldwijk? Solliciteer danalsnog, dan gaan wij op zoek naar een match dichterbijhuis.

Wanneer je in dienst komt bij ArgosZorggroep, vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor jeaan. Daarnaast is een integriteitscontrole via hetWaarschuwingsregister Zorg & Welzijn onderdeel van desollicitatieprocedure.

 

Aande slag!

Is dit de baan voor jou?Wacht dan niet langer en solliciteer!

Wil je tochnog iets meer weten? Neem dan contact op met Karin Hofman,Teamleider Zorgteam Schiedam, telefoon 010-427 8167 of met MarliesAntes, Manager Wonen en Zorg, telefoon06-10894445.

 

Lees meer…