Activiteitenbegeleider – Argos Zorggroep – Schiedam

JobID = 7f0.07

Functieomschrijving:

AlsActiviteitenbegeleider niveau 5 maak je deel uit van eenmultidisciplinair team. Je kerntaken bestaanuit:

Afhankelijk van je opgedanekennis en ervaring kan je tevens belast worden met eenvoortrekkersrol met betrekking tot zorginhoudelijke ontwikkelingenen/of kwaliteitszorgprojecten.

We verwachten datje een professionele houding hebt die onder andere zichtbaar is inhet kritisch kunnen reflecteren op je eigen handelen en in hetcontact met bewoners, familieleden en medewerkers. Je bent in staatom methodisch te denken en te handelen. Je hebt ervaring metvoorgenoemde doelgroepen en je wilt je opgedane expertise inbrengenin het huidige teammedewerkers.

Wijzoeken:

Je bent in het bezit vanhet diploma Hbo-SPH. Je hebt kennis van psychogeriatrie,psychiatrie en je bent goed in het opbouwen en onderhouden vanexterne contacten.

Wijbieden:
Bij Argos Zorggroep werk je ineen gezellig team met professionals. Een leuke baan waarin jejezelf verder kunt ontwikkelen door bijvoorbeeld opleidingen tevolgen in je eigen vakgebied en door kennisuitwisseling met jecollega’s.

Wij bieden een interessant pakketarbeidsvoorwaarden zoals een vaste eindejaarsuitkering, een goedepensioenvoorziening via het Pensioenfonds Zorg & Welzijn,collectieve zorgverzekeringen en een zeer uitgebreid meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden waaronder een eigen fietsplan. Hetsalaris wordt betaald conform de CAO VVT. De functie vanActiviteitenbegeleider niveau 5 is ingeschaald in FWG45.

Voor een dienstverband bij Argos Zorggroep iseen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste. Eenintegriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg &Welzijn is onderdeel van desollicitatieprocedure.

Informatie:

Neemvoor meer informatie over deze vacature contact op met MarliesAntes, Manager Wonen en Zorg, via telefoonnummer06-10894445

Lees meer…