Verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) – Argos Zorggroep – Schiedam

JobID = 12l0.07

Functieomschrijving:

Als verzorgende IGwerk je multidisciplinair en geef je uitvoering aan het zorgproces,zoals omschreven in zorgplannen en algemene werkafspraken. Jeobserveert en rapporteert het dagelijks verloop van de geleverdezorg en de bijzonderheden hierin. Je zorgt voor een goed woon- enleefklimaat op de afdeling en stelt jezelf op de hoogte van devereiste kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het zorgproces. Jevoert de werkzaamheden zelfstandig uit. Je bentmedeverantwoordelijk voor een goede werksfeer op deafdeling.

Wijzoeken:

Je bent in het bezit vaneen Mbo-diploma Verzorgende IG niveau 3 of een anderegelijkwaardige opleiding, zoals MDGO-VP of VZ.Je bent eenmedewerker die flexibel inzetbaar is, je kan snel inspelen op eenzorgvraag  en  je bent betrokken bij de zorgvrager. Jehebt kennis en ervaring met de PG-verpleeghuisdoelgroep.Bijvoorkeur enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie. Je bentbereid alle diensten te werken.

Wijbieden:

Bij Argos Zorggroep werkje in een gezellig team met professionals. Een leuke baan waarin jejezelf verder kunt ontwikkelen door bijvoorbeeld opleidingen tevolgen in je eigen vakgebied en door kennisuitwisseling met jecollega’s.

Wij bieden een interessant pakketarbeidsvoorwaarden zoals een vaste eindejaarsuitkering, een goedepensioenvoorziening via het Pensioenfonds Zorg & Welzijn,collectieve verzekeringen en Makkelijk Verdiend, ons uitgebreidemeerkeuze systeem met veel fiscaal voordeel waarin o.a. PC,smartphone, fiets, sportschool en reiskosten zijn opgenomen. Hetsalaris wordt betaald conform de CAO VVT. De functie vanVerzorgende IG is ingeschaald in FWG 35.

Voor eendienstverband bij Argos Zorggroep is een Verklaring Omtrent hetGedrag (VOG) een vereiste. Een integriteitscontrole via hetWaarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van desollicitatieprocedure.

Informatie:

Neemvoor meer informatie over deze vacature contact opmet:

Interne kandidaten hebben voorrangin de selectieprocedure.

Lees meer…