Verpleegkundige – Argos Zorggroep – Schiedam

JobID = 16p0.07

Functieomschrijving:

Voor de palliatieveunit in DrieMaasStede zijn wij op zoek naar een gespecialiseerdverpleegkundige.

Als verpleegkundige op dezeafdeling ben je eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg enbehandeling van de cliënten. Je werkt nauw samen met de medewerkersvan de afdeling en de behandelaren. Je taken bestaanuit:

•            toezien op de voortgang en kwaliteit van de zorg op deafdeling;

•            het uitvoeren van verpleegkundigehandelingen;

•            balans aanbrengen tussen ervaring van kwaliteit van leven  ende benodigde/gewenste vakinhoudelijkeinterventie.

•            het vastleggen van afspraken en rapportages in het zorgdossier vancliënten;

•            medewerkers helpen bij vragen en/ofproblemen.

Daarnaast ben je contactpersoon voorde dienstdoende arts of verpleegkundig specialist, familieleden enbij overstijgende zaken voor het management.

Wijverwachten dat je een professionele houding hebt, die onder anderezichtbaar is in het kritisch kunnen reflecteren op je eigenhandelen en daarin je eigen grenzenbewaken.

 

Wijzoeken:

 

Wijbieden:
Bij Argos Zorggroep werk je ineen gezellig team met professionals. Een leuke baan waarin jejezelf verder kunt ontwikkelen door bijvoorbeeld opleidingen tevolgen in je eigen vakgebied en door kennisuitwisseling met jecollega’s.

Wij bieden een interessant pakketarbeidsvoorwaarden zoals een vaste eindejaarsuitkering, een goedepensioenvoorziening via het Pensioenfonds Zorg & Welzijn,collectieve zorgverzekeringen en een zeer uitgebreid meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden waaronder een eigen fietsplan. Hetsalaris wordt betaald conform de CAO VVT. De functie vanVerpleegkundige is ingeschaald in FWG 40.

Vooreen dienstverband bij Argos Zorggroep is een Verklaring Omtrent hetGedrag (VOG) een vereiste. Een integriteitscontrole via hetWaarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van desollicitatieprocedure.

Informatie:

Neemvoor meer informatie over deze vacature contact op met MarliesAntes, Manager Wonen en Zorg, via telefoonnummer06-10894445

Lees meer…