Senior Business Controller – Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond – Schiedam

JobID=8.0.07

Samenvatting Spreekt het jou aan om op tactisch-strategisch niveau richting te geven aan de financiële processen en op basis van jouw data-analyses bij te dragen aan besluitvorming over organisatiebrede onderwerpen? Ben jij daarnaast een stevige gesprekspartner die graag in samenwerking met collega’s en samenwerkingspartners verbeteringen realiseert? Dan is de positie van Senior Business Controller bij DCMR in Schiedam een interessante vervolgstap voor jou! Over de functie Als Senior Business Controller ben je dé financiële rechterhand van de Concern Controller en verantwoordelijk voor de organisatiebrede totstandkoming van diverse financiële producten. Daarnaast ben je financieel verantwoordelijk voor een gedeelte van de opdrachtgevers van DCMR, in dit geval de Provincie Zuid-Holland. De Concern Controller is eindverantwoordelijk voor de planning & control producten zoals de begroting, de jaarrekening, het bedrijfsplan, de maandrapportages, de prognoses en de tariefstelling in samenwerkingsovereenkomsten. Jij regisseert voor de gehele DCMR de totstandkoming van deze producten en zorgt dat het eindproduct niet alleen richtinggevend is, maar ook bestuurlijk sensitief. Tevens ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de Concern Control gerelateerde bestuurlijke stukken ten behoeve van het Directie team, het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur en presenteer je periodiek jouw bevindingen in het Directie team. Door middel van efficiënte en effectieve Business Partnering adviseer je onder andere de Concern Controller, het Directie team, de (Senior) Business Controllers en de Account Regisseurs. Daarnaast geef je gevraagd en ongevraagd advies over jouw inzichten ten aanzien van de elementen van de planning-en-controlcyclus. DCMR wil zich continu verbeteren en goed blijven inspelen op de veranderende buitenwereld en de wensen van haar opdrachtgevers. Daarom is DCMR als organisatie continu in ontwikkeling. Als Senior Business Controller speel je hierin ook een belangrijke rol. Je zoekt aansluiting bij de koers van de organisatie, zorgt dat je begrijpt wat de impact is en hoe deze in te bedden vanuit een financieel oogpunt. Tevens zoek je de verbinding met de opdrachtgevers van DCMR om in gezamenlijkheid een efficiënte inrichting van de financiële producten en processen te realiseren. Als Senior Business Controller vervul je tot slot een centrale rol, waarbij je financiële en niet financiële bijdrage van verschillende DCMR-afdelingen samenbrengt tot één product. Deze producten worden gebruikt door het Directie Team, Afdelingen, Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur voor sturing en besluitvorming. In deze brede en zelfstandige rol rapporteer je aan de Concern Controller en zit je in een breed georiënteerd team: Regie Advies Bedrijfsvoering (RAB). Het RAB-team bestaat uit drie sub-teams, te weten Business Control, Verbijzonderde Interne Controle en Informatie Voorziening. In alle drie de teams zitten senior medewerkers die vanuit ieders specialisme zelfstandig opereren en allen rapporteren aan de Concern Controller. Over het bedrijf DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland, vijftien gemeenten in de regio Rijnmond en Goeree-Overflakkee. Voor ruim 1,2 miljoen inwoners werkt de organisatie al ruim veertig jaar aan een veilige en schone leefomgeving. Het werkgebied van DCMR heeft veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. Bij het bewaken van de milieukwaliteit werkt DCMR nauw samen met andere overheidsinstellingen, zoals politie, brandweer, inspectie SZW en GGD. In opdracht van lokale en regionale overheden zorgen zij voor een leefbare en veilige regio, waar mensen prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Dat doen ze onder meer door het maken van vergunningen en het handhaven van milieu- en veiligheidsregels. Bij DCMR werken ruim 500 medewerkers, verdeeld over 3 afdelingen: Toezicht en Handhaving, Reguleren, Advies en Omgeving en Bedrijfsvoering. Als er een organisatie een uitdagende werkgever is, dan is het wel de DCMR. Elke dag opnieuw zetten zij alles op alles om meer dan één miljoen mensen veilig en prettig te laten wonen en werken in een gebied met een van de grootste havens ter wereld en risicovolle industriële complexen. Dat is dus balanceren voor gevorderden, want eenvoudige antwoorden zijn er niet. Jij kunt hen daarbij helpen als Senior Business Controller, alias de financiële rechterhand van de Concern Controller. Aanbod Om te beginnen je salaris: minimaal € 3.471,56 tot maximaal € 5.708,87 bruto per maand op basis van 36 uur per week, afhankelijk van je ervaring en opleiding. Ook krijg je de ruimte om alles uit jouw vakmanschap te halen, zodat jij met je nieuwe collega’s kunt bijdragen aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving. Daarnaast biedt DCMR je het volgend...