Projectleider veranderproces en ontwikkeling 16-20 u/w – DC Engineers B.V. – Schiedam

JobID=9.0.18

Standplaats: Schiedam, waarbij een groot deel van het werk vanuit huis zal plaatsvinden Duur: 01-06-2021 t/m 30-11-2021 Optie tot verlenging: ja (3x 6 maanden) optie 1: 30-06-2022, optie 2: 31-12-2022, optie 3: 01-06-2023 Reageren voor: 21 mei 2021 De DCMR Voor ruim 1,2 miljoen inwoners in het werkgebied streeft de DCMR Milieudienst Rijnmond naar een goede leefomgevingskwaliteit. De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland, 15 gemeenten in de regio Rijnmond en Goeree-Overflakkee. De dienst is sinds 1987 ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling, een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt de DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de Veiligheidsregio, politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. De DCMR voert deze taak al ruim 40 jaar uit. De DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken. Dat doen we door: • opleggen van en toezicht houden op milieuregels en veiligheidsregels; • maken van vergunningen; • monitoren van milieukwaliteit; • adviseren over milieu en veiligheid; • optreden bij overlast en incidenten. Bij de DCMR werken ruim 500 medewerkers, verdeeld over 3 afdelingen. De DCMR is bij de inkoop van goederen, diensten en werken als Aanbestedende Dienst gehouden aan de Aanbestedingswet 2012. Unit De unit Ruimte en Omgeving bestaat uit 5 teams en werkt aan een veilig en leefbaar Rijnmondgebied. Dit doen we door advies op het gebied van Ruimtelijke omgeving, Beleid en wetgeving. Daarnaast beoordelen we milieueffectrapportages en regisseren we het Wabo-proces. De projectleider zal inzetbaar zijn binnen meerdere teams. Behoefte De unit Ruimte en Omgeving zoekt een projectleider veranderproces en ontwikkeling unit, die samen met de unitmanager mede vormgeven aan het benodigde veranderproces. Dit is wat je gaat doen • Strategisch meedenken in het te doorlopen veranderproces • Het organiseren van het veranderproces • Coachen van de unit- en teammanagers in het proces Dit is wat we van je vragen • Je hebt enkele jaren managementervaring • Ervaring met veranderprocessen • Ervaring met coaching, ook op afstand. • Je bent ook praktisch ingesteld, dus bijvoorbeeld een agenda opstellen en uitwerken is voor jou geen punt • Je bent organisatorisch sterk • In staat om op afstand verbinding te maken en mensen te motiveren en activeren In je motivatie zien we graag terug wat jouw visie is op veranderprocessen en teamontwikkelingen en hoe je deze doorvoert. Daarnaast vragen we de volgende competenties: • Luisteren • Opbouwend kritisch • Doelgericht • Verbinden • Empatisch • Doortastend • Aanpassingsvermogen Eisen – Uw kandidaat beschikt over ervaring met veranderprocessen vanuit interactie. – Uw kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar managementervaring (in de afgelopen 5 jaar). – Uw kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar coachingservaring.Motiveer kort uw antwoord en geef aan over welke ervaring uw kandidaat beschikt. – Uw kandidaat beschikt over ervaring met veranderprocessen bij overheidsinstellingen. Motiveer kort uw antwoord. – Het CV is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4´s groot. Geef in een document van maximaal 3x A4 aan aan wat de motivatie van de kandidaat is om deze functie bij de DCMR te vervullen. Leg in de motivatie in ieder geval de koppeling tussen het door ons gevraagde profiel (inclusief competenties) en het CV van de kandidaat. In de motivatiebrief wordt door u onderbouwd aangegeven waarom uw kandidaat past bij het door de DCMR gevraagde functieprofiel. Ga in op de wijze waarop uw kandidaat het project bij de DCMR zal vormgeven. De toelichting vormt de brug tussen het door ons gevraagde profiel en het CV van uw kandidaat. De ingediende motivatie wordt beoordeeld op basis van mate waarin is onderbouwd hoe uw kandidaat aansluit op onze inhuurbehoefte. Let op: de ingediende motivatie dient door de beoordelaar los van het CV gelezen te kunnen worden. Neem dus geen verwijzingen op zoals “zie CV”. Het uploaden van het CV is een onderdeel van deze tender, maar het CV dient alleen ter verificatie van de gevraagde opleidingen en werkervaring.. Er worden maximaal vijf kandidaten voor de interviewfase uitgenodigd. In deze fase wordt de definitieve keuze gemaakt tussen de uitgenodigde kandidaten. Indien u uiterlijk 26 mei 2021 geen uitnodiging heeft gehad voor de interviewfase, kunt u er van uitgaan dat u niet tot de eindselectie bent toegelaten. Uiteraard ontvangen ook leveranciers die niet zijn toegelaten tot de laatste fase (gesprekken) na afronding van de procedure nog terugkoppeling. I...