Helpende thuiszorg – Stepping Stones – Schiedam

JobID=4.0.07

Een bijzondere, mooie werkomgeving waar jeecht het verschil kunt maken voor mensen die extra zorg en aandachtnodig hebben. Waar je de tijd en ruimte kunt nemen voor bewoners enhun naasten, veel vrijheid hebt in het uitvoeren van je taken, enin de volgorde zoals jij denkt dat dit het beste is. Dat is werkenals helpende bij Villa van Oranje van Stepping Stones! Maak kennismet de warme, belevingsgerichte zorg binnen onze villa’s!

Villa van oranje is op zoek naar Helpendenvoor 20 tot 24 uur per week. Het gaat zowel om 8-uurs als 4-uursdiensten.

Jouwwerkzaamheden

Hoeziet je werkdag eruit? Jij doet alles voor eenglimlach op het gezicht van mevrouw Pieters! Dat is elke dagopnieuw weer jouw uitdaging en daarom heb je ooit de keuze gemaaktvoor dit vak; je wilt bijdragen aan een zo prettig mogelijkekwaliteit van leven voor de bewoners.

Jevoornaamste werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen enbegeleiden van de bewoners bij hun algemene dagelijkselevensverrichtingen (ADL). Je zorgt voor een fijne start van de dagdoor te assisteren bij het wassen en aankleden. Je ruimt de was open je zorgt ervoor dat de kamer er verzorgd uitziet wanneer je metde bewoner naar de woonkamer vertrekt voor een ontbijt of eenlekkere warme maaltijd tijdens de lunch. Je ondersteunt bewoners zogoed mogelijk bij het onderhouden van relaties met medebewoners enfamilie. Je zorgt met je vriendelijkheid en geduld voor eenprettige sfeer en een fijne en veilige woonomgeving. Je helptcollega’s met diverse huishoudelijke werkzaamheden zoals hetverzorgen van de maaltijden en het verwerken van de was. Ookassisteer je bij verschillende activiteiten zoals een spelletje ofeen bezoek met de bewoners buiten de villa.

Jemaakt onderdeel uit van een hecht team maar je vindt het tegelijkerg prettig om zelfstandig te werken. Je bent nauwkeurig,representatief en je kunt goed communiceren. Jij merkt het wanneerde behoeften en wensen van een bewoner veranderen en je gaat daartactvol en geduldig mee om. Doordat je goed kunt luisteren en echteaandacht geeft, kun je adequaat reageren op de momenten dat ditnodig is. Kortom: dankzij jou voelen de bewoners zich veilig,geborgen en thuis!

Lees hier meer…