Senior Business Controller – DCMR – Schiedam

JobID=1.0.15

Als Senior Business Controller ben je dé financiële rechterhand van de Concern Controller en verantwoordelijk voor de organisatiebrede totstandkoming van diverse financiële producten. Daarnaast ben je financieel verantwoordelijk voor een gedeelte van de opdrachtgevers van DCMR, in dit geval de Provincie Zuid-Holland. De Concern Controller is eindverantwoordelijk voor de planning & control producten zoals de begroting, de jaarrekening, het bedrijfsplan, de maandrapportages, de prognoses en de tariefstelling in samenwerkingsovereenkomsten. Jij regisseert voor de gehele DCMR de totstandkoming van deze producten en zorgt dat het eindproduct niet alleen richtinggevend is, maar ook bestuurlijk sensitief. Tevens ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de Concern Control gerelateerde bestuurlijke stukken ten behoeve van het Directie team, het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur en presenteer je periodiek jouw bevindingen in het Directie team. Door middel van efficiënte en effectieve Business Partnering adviseer je onder andere de Concern Controller, het Directie team, de (Senior) Business Controllers en de Account Regisseurs. Daarnaast geef je gevraagd en ongevraagd advies over jou inzichten ten aanzien van de elementen van de planning-en-controlcyclus.

DCMR wil zich continu verbeteren en goed blijven inspelen op de veranderende buitenwereld en de wensen van haar opdrachtgevers. Daarom is DCMR als organisatie continu in ontwikkeling. Als Senior Business Controller speel je hierin ook een belangrijke rol. Je zoekt aansluiting bij de koers van de organisatie, zorgt dat je begrijpt wat de impact is en hoe deze in te bedden vanuit een financieel oogpunt. Tevens zoek je de verbinding met de opdrachtgevers van DCMR om in gezamenlijkheid een efficiënte inrichting van de financiële producten en processen te realiseren. Als Senior Business Controller vervul je tot slot een centrale rol, waarbij je financiële en niet financiële bijdrage van verschillende DCMR-afdelingen samenbrengt tot één product. Deze producten worden gebruikt door het Directie Team, Afdelingen, Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur voor sturing en besluitvorming.

In deze brede en zelfstandige rol rapporteer je aan de Concern Controller en zit je in een breed georiënteerd team: Regie Advies Bedrijfsvoering (RAB). Het RAB-team bestaat uit drie sub-teams, te weten Business Control, Verbijzonderde Interne Controle en Informatie Voorziening. In alle drie de teams zitten senior medewerkers die vanuit ieders specialisme zelfstandig opereren en allen rapporteren aan de Concern Controller.

Lees hier meer…