Meet- en regeltechnicus – wr – Schiedam

JobID = 13m0.07

Bij welk bedrijf je gaat werken:

Vastebaan: Meet En Regeltechnicus | Priva | 2.800 – 3.800 | Meet EnRegeltechnicus

Een zelfstandige,verantwoordelijke en afwisselende functie in een dynamischeorganisatie met korte lijnen. Een baan in een open en informelewerkomgeving. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling,o.a. door het kunnen volgen van trainingen of cursussen. Daarnaastliggen er veel doorgroeimogelijkheden in onze groeiendeorganisatie. Maandelijks worden er leuke activiteitengeorganiseerd, zoals de maandelijkse bedrijfslunch en deeindemaandborrel.Wij zijn een bedrijf met ervaring op het gebiedvan energie- en milieutechnologie. Ook dragen we bij aan eenduurzame leefomgeving door inzet van schone brandersystemen. Wijhelpen onze opdrachtgevers op twee gebieden: gebouwgebondenklimaatinstallaties en industriële brandersystemen. 

Welke taken horen bij een Meet En RegeltechnicusGebouwsystemen:

Voor devacature als Meet En Regeltechnicus Schiedam Priva ga je hetvolgende doen: Als Meet- & Regeltechnicusben jij dé vakman die ervoor zorgt dat de gebouwbeheerssystemen vanonze klanten optimaal functioneren. Je programmeert, stelt inbedrijf, maakt aanpassingen, en lost complexe storingen op. Hoewelje specialist bent in Meet- en Regeltechniek krijg je ook te makenmet allerlei andere installaties en systemen. Daarnaast organiseerje je eigen werk (planning, materialen, administratie), maar houdtdaarbij altijd nauw contact met collega’s. Techniek is de basis vanje vak, maar je weet dat communicatie en klantgerichtheidessentieel zijn voor een tevreden klant.Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar eengemotiveerde Meet En Regeltechnicus, die past in dezerol.
Reageer direct op deze advertentie en wij kunnen directkijken of we een kennismakingsgesprek kunnenregelen. 

Voor deze vacature vragen wijMeet En Regeltechnicus  “,Technicus Meet en Regelsystemen en Monteur Meet enRegelsystemen”. 

Jouwspecificaties:

Watmaakt werken bij deze werkgever zo leuk?:

We zoeken iemand voor de langetermijn. We hebben een goede sfeer. Daarom investeren we ook inonze medewerkers. Daarnaast word je goed ingewerkt. En daarbijbieden wij uitgebreide studiemogelijkheden.

Over het salarisgesproken. De salarismogelijkheden zijn gunstig en hangen af vanjouw niveau. Daarbij spelen zowel jouw mogelijkheden, ervaring enopleiding een rol. Jij wordt goed beloond, voor wat jijkan. 


WR begeleidt jou naar een nieuwe werkgever. Vandaar datdit een aantrekkelijke baan is voor jou. Reageer daaromsnel.
WR schat de range voor het brutosalaris globaal in opEuro 2.800 tot Euro 3.800. Dit is voor een per maand, o.b.v. een40-urige werkweek. Daarnaast zijn er goede secundaireregelingen. Bij dezevacature is het mogelijk ook parttime te werken.WR streeft naar eengoede match. Wij weten wat er speelt en zijn daarom heel waardevolvoor jou. Op deze wijze wordt dit een stap voorwaarts. Dit geldtook voor je salaris.