Meet- en regeltechnicus – RecruitingFriends – Schiedam

JobID = 51d0.07

De A. de Jong Groep zoekt eenklantgerichte Meet- & Regeltechnicus die houdt vanallerlei verschillende uitdagingen in complexegebouwbeheerssystemen.

 

Jouwverantwoordelijkheden

Als Meet-& Regeltechnicus ben jij dé vakman die ervoor zorgt dat degebouwbeheerssystemen van onze klanten optimaal functioneren. Jeprogrammeert, stelt in bedrijf, maakt aanpassingen, en lostcomplexe storingen op. Hoewel je specialist bent in Meet- enRegeltechniek krijg je ook te maken met allerlei andereinstallaties en systemen. Daarnaast organiseer je je eigen werk(planning, materialen, administratie), maar houdt daarbij altijdnauw contact met collega’s. Techniek is de basis van je vak, maarje weet dat communicatie en klantgerichtheid essentieel zijn vooreen tevreden klant.s

Wat neem je mee?

 

Wat bieden wijjou?

 

Over A. de JongGroep

A. de Jong Groep is eenfamiliebedrijf met bijna 140 jaar ervaring op het gebied vanenergie- en milieutechnologie. De organisatie bestaat uit eenviertal ondernemingen waarbij A. de Jong Groep in Schiedam deoverkoepelde moederorganisatie is. Wij beschikken alsfamiliebedrijf over onze eigen DNA. Deze sluit aan op onze visiewaarin we continu vier kernwaarden nastreven, namelijk:Betrouwbaarheid, Oplossingsgerichtheid, Mensgerichtheid enOndernemend.

 

Wijbedienen onze nationale en internationale opdrachtgevers vanuittwee kernactiviteiten, namelijk gebouw gebonden klimaatinstallatiesen industriële brandersystemen. Dagelijks adviseren wij klanten enontwikkelen wij maatwerkoplossingen. Hoe ingewikkeld de vraag ookis. Door innovatie en de inzet van veilige, schone en efficiënteklimaat,- energie,- en brandersystemen dragen wij bij aan eenduurzame leefomgeving.

 

Contact

Heb je interesse of wil je meer weten over deze vacature?Neem dan contact op met onze HR afdelingvia [email protected]

 

Lees meer…