Projectleider werktuigbouw – wr – Schiedam

JobID=1.0.07

Voor wie je gaat werken:

 • Wij leverenzonne-energie systemen.
 • Ben jij eenprojectleider?
 • Heb je ervaring in debouwsector?

Wij onderscheiden ons ten opzichte van anderegroothandels op het gebied van zonnepanelen. Door jarenlangeervaring weten wij precies wat de totaal installateur nodig heeften hoe wij hem de juiste tools kunnen bieden.Wij zijn een snel groeiendeimporteur en system integrator op het gebied van zonne-energie. Wijleveren zonne-energie systemen aan installateurs, aannemers enprojectontwikkelaars. Ons bedrijf biedt een totaal oplossingwaarbij we adviseren, engineeren, installeren enexploiteren.  

Wat wordt er van jou verwacht?:

Vaste Baan: WarmtepompenProjectleider | Bouw | 3.000 – 5.500 | WarmtepompenProjectleider

Voor de vacature als WarmtepompenProjectleider Schiedam Bouw ga je het volgendedoen: 

 • Vanaf het moment van opdrachtverstrekking tot en met deoplevering, jij bent verantwoordelijk voor de totale realisatie vanonze projecten;
 • Je maakt een projectplanning en zet projectvoorbereidinguit;
 • Ookben jij verantwoordelijk voor het verzorgen van de rapportage enhet bewaken van het budget, zowel voor- als nacalculatie;
 • Door jouwprojectcontrole weet jij tijdig te anticiperen op noodzakelijkewijzigingen;
 • Ook onderhoud jij contacten met leveranciers enopdrachtgevers;
 • Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor dekwaliteitszorg van deprojecten. 

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar eengemotiveerde Warmtepompen Projectleider, die past in dezerol.
Reageerdirect op deze advertentie en wij kunnen direct kijken of we eenkennismakingsgesprek kunnen regelen. 
Voor dezevacature vragen wij Warmtepompen Projectleider Coördinatorprojecten, Projectleider, Hoofd projecten, Senior projectmanager,(aankomend) Projectleider, Projectleiders, Projektleider,Projectmanager, Projectcoördinator, Project coordinator en ProjectManager 

Waar jouw profiel aanmoet voldoen:

 • Jijbent in het bezit van een afgeronde HBO opleiding, in de richtingvan bouwkunde, werktuigbouw, bouwtechnische bedrijfskunde ofgelijkwaardig;
 • Jij bent een Projectleider met minimaal 5 jaar ervaringin de bouwsector. Bij voorkeur in de projectmatigewoningbouw; 
 • Het is van belang dat je goed Nederlandsspreekt.
 • Jijbent een stevige persoonlijkheid en communicatiefsterk;
 • Iemand met aandacht voor…