Werkvoorbereider werktuigbouw – wr – Schiedam

JobID=9.0.07

Over het bedrijf:

 • Wij advisereninstellingen op het gebied van afvalverzameling en onderhoud vanopenbare ruimtes.
 • Ben jij werkzaam alsWerkvoorbereider?
 • Heb jij ervaring metmodificeren vaninstallaties?

Vaste Baan: Werkvoorbereider E Of Wtb | Installaties |2.600 – 4.000 | Werkvoorbereider E OfWtb

Wij zorgenvoor een schone en verzorgde leefomgeving, voor u en voor onszelf.Daarnaast adviseren we bedrijven en gemeenten, scholen en hetbedrijfsleven over afvalbeheer, onderhoud van de openbare ruimte enhet uitvoeren ervan.
Onze bedrijfscultuur is het beste te omschrijven alsno-nonsense, mouwen opstropen en schouders eronder. Onze klantenzijn zeer direct maar ook zeer loyaal. 

Jouw werkzaamheden als WerkvoorbereiderInstallaties:

Voor devacature als Werkvoorbereider E Of Wtb Schiedam Installaties ga jehet volgende doen: 

 • Jerapporteert aan de afdelingsmanager, bent verantwoordelijk voor hetplannen en voorbereiden van (onderhouds-)werkzaamheden aan deinstallaties en voelt je verantwoordelijk voor het op een goedemanier onderhouden en storingsvrij houden van diverse installatiesen machines
 • Ontwerpen, voorbereiden, plannen, laten uitvoeren enbegeleiden van onderhoudswerkzaamheden/-stops
 • Initiërenen laten uitvoeren van modificaties aan installaties, conformdaarvoor geldende normeringen
 • Zorgen voorde juiste voortgang van planningen, werkinstructies, tekeningen endosering van werkdruk van de aan te sturen medewerkers/derden
 • Afstemmenvan gepland en uit te voeren werkzaamheden met de afdelingsmanager,objecteigenaar of gebruikers van de installaties
 • Uitvoerenvan storingsanalyses op de diverse installaties
 • Zorgdragenvoor het voorraadbeheer van kritischeonderdelen
 • Verwerken van de verkregen en verstrekte opdrachten enadministratieve afhandeling in het onderhoud beheersysteem
 • Verzorgenen beheren van tekeningen
 • Deelnemenaan wacht- enstoringsdiensten
 • Operationeel leiding geven aan operationelemedewerkers/derden

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar eengemotiveerde Werkvoorbereider E Of Wtb, die past in dezerol.
Reageerdirect op deze advertentie en wij kunnen direct kijken of we eenkennismakingsgesprek kunnen regelen. 
Voor dezevacature vragen wij Werkvoorbereider E Of Wtb CalculatorElectrical, Werkvoorbereider Electrical en ProjectManagerElectrical 

Jouwspecificaties: