Milieu-inspecteur – Milieudienst Rijnmond – Schiedam

JobID=2.0.07

ls er eenorganisatie een uitdagende werkgever is, dan is het wel de DCMR, demilieudienst van het Rijnmondgebied en namens de provincie Zeelandook voor de Zeeuwse BRZO-bedrijven.  Elke dag opnieuw zettenwij alles op alles om honderdduizenden mensen veilig te laten wonenen werken in een gebied met risicovolle industriële bedrijven. Datis dus balanceren voor gevorderden, want eenvoudige antwoorden zijner niet. Jij kunt ons daarbij helpen als Senior Inspecteur Milieu(Wabo RIE4)

 

Dit is wat we je bieden

Om te beginnen je salaris: maximaal € 5.008,99 bruto permaand op basis van 36 uur per week, afhankelijk van je ervaring enopleiding.

Maar ook: de ruimte om alles uit jouw vakgebied tehalen, zodat jij met je nieuwe collega’s kunt bijdragen aan eenschone, gezonde en veilige regio Rijnmond. Daarnaast bieden we jehet volgende:

  • Een informele sfeer met sociale en gedreven collega’sdie samenwerken leuk en belangrijk vinden
  • De mogelijkheid om je werktijdenaan te passen aan je privé-situatie
  • Een individueel keuzebudget vanminstens 20% dat je opneemt wanneer het jou uitkomt (bijvoorbeeldvakantiegeld en 13e maand)
  • Een persoonlijkontwikkelingsbudget van € 5000 per vijf jaar, waarvan je zelf deinzet bepaalt
  • Een goed geregeld pensioen bij hetABP

Dit is wat je gaat doen

Toezicht houdenop de milieuregels, dat is de kern van deze functie. Als SeniorInspecteur van de DCMR voer je inspecties uit bij zeer complexebedrijven. Je inspecteert bedrijven met een groot politiek enmaatschappelijk afbreukrisico. Je houdt met name toezicht op devergunning: houdt het bedrijf zich aan de voorschriften van devergunning en zijn alle installaties en hardware op orde? Je doelis problemen te voorkomen of deze zo spoedig mogelijk op te lossen.Een belangrijk deel van je tijd breng jij dan ook door op locatie.

Je voert (eencombinatie van) empirische, (financiële) administratieve en procestechnische onderzoeken uit. Je beoordeelt deze informatiedeskundig. Daarmee doorgrond jij op analytisch niveau de kritischebedrijfsprocessen van een bedrijf en benoem je de (mogelijke)zwakke plekken. Je werkt volgens de extern en intern geldende(kwaliteits)kaders, zoals het handboek voor de inspecteur. Om dekwaliteit te versterken en te anticiperen op ontwikkelingen,adviseer jij je bureauhoofd over mogelijke verbeteringen vanprocessen en methoden.

Ook draag je bij aan de uitvoering van het milieupiket.Dit betekent dat je samen met je collega’s ingeroosterd wordt omook buiten kantoortijden bedrijven te inspecteren bij ongewonevoorvallen of klachten.

Dit is wat we van je vragen

  • Een opleiding chemischetechnologie, procestechniek of werktuigbouwkunde op WOniveau
  • Ruime ervaring met inspecteren, bij voorkeur op hetgebied van de grote industriële bedrijven (RIE4). De (complexe)regelgeving ken jij goed
  • Je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in detechniek, procestechnische bedrijfsprocessen engebiedsontwikkelingen
  • Binnen het spectrum van vertrouwen tot wantrouwen voorbedrijven hanteer je bij je controles een gezondeargwaan
  • Je hebt een kritische en alerte houding op het nalevenvan de wet- en regelgeving en baseer jij je op feitel…