Systeembeheerder (hoger) – DCMR Milieudienst Rijnmond – Schiedam

JobID=7.0.07

DCMR is op zoek naar een DCMR is de milieudienstmet de grootste uitdaging in Nederland: de milieukwaliteit bewakenen verbeteren in het meest bedrijvige en dichtbevolkte gebied datwe rijk zijn, het Rijnmondgebied en namens de provincie Zeeland ookvoor de Zeeuwse BRZO-bedrijven. Wij zoeken vastberaden naar hetideale evenwicht tussen de ambities van de ruim 27.000 bedrijvendie hier opereren en de 1,2 miljoen mensen die hier leefbaar enveilig willen wonen en werken. Dat is balanceren voor gevorderden.Daarom zoekt DCMR betrokken specialisten die hun kennis envaardigheden willen inzetten voor een betere leefomgeving en diewillen groeien tussen professionals. Wil jij ook werken in eenorganisatie die werkt voor ruim 1,2 miljoen inwoners aan eenschone, gezonde en veilige leefomgeving in het Rijnmondgebied? Benjij oplossingsgericht en op zoek naar een hecht team vanprofessionals om samen te bouwen aan een nog betere WindowsInfrastructuur. Het Team Automatisering is op zoek naar een extraervaren collega. Dit is wat je gaat doen Jij zorgt dat onzetechnische infrastructuur optimaal blijft functioneren en dat deovergang naar Microsoft 365 en Azure soepel verloopt. Je monitortservers op beschikbaarheid en zorgt dat deze op patchlevel blijven.Je zorgt voor een optimale gebruikerservaring (momenteel op basisvan Citrix Desktop) voor de DCMR medewerkers. Jij houdt je verderbezig met 3e lijn systeembeheer werkzaamheden en draagt bij in deuitvoering van technische projecten door het uitvoeren vaninstallaties. Je bereidt operationele verbeteringen voor en voertze uit. Je draagt zorg voor het bijwerken van de beheerdocumentatieen je voert technische testen uit. Je bent ook in staat om devirtuele servers op basis van Windows Server operationeel te houdenen je houdt de Azure omgeving van de DCMR veilig! Op basis van jekennis en ervaring ben je in staat om binnen deze complexe omgevingontwikkelactiviteiten en pakketselecties te coördineren enbeoordeel je het werk van je collega’s en leveranciers opkwaliteit. Je vertaalt voorgestelde wijzigingen naar aanpassingenin de infrastructurele architectuur en je bent in staat advies tegeven over vernieuwingen in de markt. Je bent scherp op debeveiliging van informatie en handelt volgens de door DCMRopgestelde richtlijnen. Omdat we graag willen dat jouwwerkzaamheden kwalitatief goed en beheersbaar blijven, verwachtenwe dat je werkt volgens de ITIL service management processen en datje rapporteert in Planon over de voortgang van specifiekeincidenten en changes en de lifecycle bijhoudt van de configuratieitems waar jij het beheer over voert. Je wordt in je werk begeleiddoor de Teammanager Automatisering die de werkverdeling doet tussende projecten en beheerwerkzaamheden. Je werkt samen met jeteamleden van 2e en 3e lijns Systeembeheer en Technisch ApplicatieBeheer wanneer er werkzaamheden gedaan moeten worden op database ofapplicatie niveau. Daarnaast werk je nauw samen met de AdviseursAutomatisering en de ICT Servicedesk. * Bij deze functie hoort ookdat je periodiek consignatiedienst draait waarbij je opgeroepenkunt worden buiten werktijd om voor de 7×24 uur dienstverlening(voornamelijk Meldkamer) storingen op te lossen. Dat jeoplossingsgericht moet zijn als systeembeheerder weet jij als geenander. Het installeren, configureren en beheren van diversesystemen zie jij als een uitdaging en daarom ben je bekend met o.a.Microsoft Server producten, MS 365, Azure en SharePoint. Hier zijnnog een aantal zaken die we denken dat je nodig gaat hebben in dezefunctie: Je beheerst de Nederlandse taal in zowel woord alsgeschrift; Functioneren op HBO niveau; Een duidelijke drive omoptimaal te presteren binnen je vakgebied, met de daarbij behorendekennis; Aanvullende opleidingen op het gebied van virtualisatie,Citrix of Microsoft Role Based Certificeringen op het gebied vanAzure en Microsoft 365; Kennis en ervaring met Cloud omgevingen,Azure, Rubrik, automatische deployment mechanismen, WSUS,SharePoint, Office 365, Microsoft Server producten in een (hyper)converged omgeving (Nutanix, VMware e.d.) en beheer van ActiveDirectory, Federation Services; Ervaring met beveiligingsproducten,firewalls, IPS, Autopilot, Intune is een pré; Je bent fulltimebeschikbaar (36 uur per week); Je gaat voor die 7×24 uurdienstverlening en vindt het niet erg als je zo nu en dan wordtopgeroepen tijdens de periodieke consignatiedienst. De ruimte omalles uit jouw vakmanschap te halen, zodat jij met je nieuwecollega’s kunt bijdragen aan een schone, gezonde en veilige regioRijnmond. Daarnaast bieden we je het volgende: Uitzicht op een vastdienstverband na 1 jaar; Werken op ons kantoor in Schiedam, directgelegen aan station Schiedam Centrum; Flexibele werktijden en demogelijkheid om thuis te werken; Een informele sfeer met sociale engedreven collega’s die samenwerken leuk e…