Senior Bidmanager – Facilicom – Schiedam

https://neuvoo.com/img/logos/igb-nl.png?empname=Facilicom-10

Bedrijfsomschrijving
Wiljij ook mensen blij maken?

Facilicom Groupis een familiebedrijf. Echt Nederlands van oorsprong en met eenomvang waar je ‘u’ tegen zegt. Maar zeg vooral jij, dan doen wijdat ook. In Nederland zijn we bekend van merken als Albron,Trigion, Incluzio en Gom. Samen werken aan een inspirerendeleefomgeving voor iedereen. Dat is onze missie, dáár doen we hetvoor. En we zijn nog lang niet klaar.

Onze merken

De bedrijvendie samen Facilicom Group vormen zijn stuk voor stuk toonaangevendespelers in hun branche. Vanuit vijf divisies – Albron, Gom,Trigion, Facilicom Solutions en Incluzio – werken we aanfacilitaire dienstverlening en zorg en welzijn waarbij customerexcellence centraal staat. Oplossingen voor de vraagstukken waaropdrachtgevers mee te maken krijgen, die zoeken we samen. En rekenmaar dat we ze vinden.

Onze mensen

Of je nu bij ons te gastbent, met ons samenwerkt of je voor één van onze bedrijven inzet;je mag van Facilicom Group verwachten dat wij mensen centraalstellen. Organisaties zijn onze klanten, maar het zijn altijd demensen voor wie het doen. Ondernemen? Dat doen wij verantwoordelijken altijd mensgericht. Logisch dus dat we daar een streep onderzetten met de kernbelofte van ons merk: happy people make happypeople.

Onzemarkten

Sectoren waarin we ondernemen zijnschoonmaak, geïntegreerde facilitaire diensten, beveiliging,food&catering en zorg en welzijn. Als moederbedrijf vormen wede verbindende en stuwende factor om een inspirerende omgeving inalle facetten waar te maken. Facilicom Group is behalve inNederland actief in België, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Onshoofdkantoor staat in Schiedam, vlakbij Europoort.

Samen werken aan eeninspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is de missie vanFacilicom Group. Het doel is wat telt: in een veilige, gezonde eninspirerende omgeving voelen mensen zich het prettigst.

Functieomschrijving
Gom is onderdeel van de Facilicom Group,de grootste facilitaire dienstverlener van Nederland, en isonderverdeeld in diverse business units die zich richten opspecifieke segmenten van de schoonmaak markt. Wij zijn continu inbeweging en veranderen van een traditionele schoonmaak organisatienaar een organisatie die innovatieve en vernieuwende schoonmaakoplossingen biedt. Je kunt dus rekenen op een dynamischewerkomgeving waar jij als Senior Bidmanager het verschil kuntmaken!

Als Senior Bidmanager ben jeverantwoordelijk voor het leiden van complexe tendertrajecten engeef je daarbij functionele leiding aan het gehele bidteam van Gom. Samen met het bidteam zorg je voor een bidstrategie dievolledig (kwalitatief en kwantitatief) aansluit op de vraag enbehoefte van de klant, met als doel te komen tot een winnendeofferte. Daarnaast lever je input en ben je mede verantwoordelijkvoor de ontwikkeling van het sales strategie op tactischniveau.

Door jouw vakkundige aansturing van hetgehele proces rondom grote tenders kom je tot de bestebidstrategie, tekst en calculatie. Je levert een proactieve enkwalitatieve bijdrage op commercieel en tekstueel vlak aan deofferte, waarmee je zorgt voor optimale aansluiting op de wensen eneisen van de (potentiële) klant. Je weet hierin verschillendebelangen samen te brengen en als regisseur zorg je ervoor dat allebenodigde input voor de offerte beschikbaar komt. Je bentverantwoordelijk voor de eindcontrole op het volledigeoffertedocument voordat deze ingediend wordt.

Als leidinggevende ben jeverantwoordelijk voor het functioneren en de ontwikkeling van jouwteam. Je zorgt door coachend leiding te geven  voor hetkwalitatief op peil houden van de vakkennis en vaardigheden, zodathet team een waardevolle bijdrage kan leveren aan de doelstellingenop lange en korte termijn. Daarnaast neem je jouw team mee in(gevraagde) veranderingen en leid je (mede) het veranderproces.
 

Functie-eisen
Als Senior Bidmanager ben je een expertin jouw vakgebied. Je hebt ervaring met tenders van verschillendeomvang en weet door het kiezen van de juiste strategie te komen totwinnende tenders. Je neemt gemakkelijk de eindverantwoordelijk ineen aanbesteding en met jouw gestructureerde aanpak zet je strak delijnen uit. Je bent in st…