Systeembeheerder (hoger) – Milieudienst Rijnmond – Schiedam

JobID=10.0.07

Wil jij ook werken in een organisatie diewerkt voor ruim 1,2 miljoen inwoners aan een schone, gezonde enveilige leefomgeving in het Rijnmondgebied? Ben jijoplossingsgericht en op zoek naar een hecht team van professionalsom samen te bouwen aan een nog betere WindowsInfrastructuur.

Het Team Automatisering isop zoek naar een extra ervarencollega.

Dit is wat je gaatdoen

Jij zorgt dat onze technischeinfrastructuur optimaal blijft functioneren en dat de overgang naarMicrosoft 365 en Azure soepel verloopt. Je monitort servers opbeschikbaarheid en zorgt dat deze op patchlevel blijven. Je zorgtvoor een optimale gebruikerservaring (momenteel op basis van CitrixDesktop) voor de DCMR medewerkers.

Jij houdt je verderbezig met 3e lijn systeembeheer werkzaamheden en draagt bij in deuitvoering van technische projecten door het uitvoeren vaninstallaties. Je bereidt operationele verbeteringen voor en voertze uit. Je draagt zorg voor het bijwerken van de beheerdocumentatieen je voert technische testen uit. Je bent ook in staat om devirtuele servers op basis van Windows Server operationeel te houdenen je houdt de Azure omgeving van de DCMRveilig!

Op basis van je kennis en ervaring ben je in staat ombinnen deze complexe omgeving ontwikkelactiviteiten enpakketselecties te coördineren en beoordeel je het werk van jecollega’s en leveranciers op kwaliteit. Je vertaalt voorgesteldewijzigingen naar aanpassingen in de infrastructurele architectuuren je bent in staat advies te geven over vernieuwingen in de markt.Je bent scherp op de beveiliging van informatie en handelt volgensde door DCMR opgestelde richtlijnen.

Omdat we graagwillen dat jouw werkzaamheden kwalitatief goed en beheersbaarblijven, verwachten we dat je werkt volgens de ITIL servicemanagement processen en dat je rapporteert in Planon over devoortgang van specifieke incidenten en changes en de lifecyclebijhoudt van de configuratie items waar jij het beheer over voert.Je wordt in je werk begeleid door de Teammanager Automatisering diede werkverdeling doet tussen de projecten en beheerwerkzaamheden.Je werkt samen met je teamleden van 2e en 3e lijns Systeembeheer enTechnisch Applicatie Beheer wanneer er werkzaamheden gedaan moetenworden op database of applicatie niveau. Daarnaast werk je nauwsamen met de Adviseurs Automatisering en de ICTServicedesk.

* Bij deze functie hoort ook dat jeperiodiek consignatiedienst draait waarbij je opgeroepen kuntworden buiten werktijd om voor de 7×24 uur dienstverlening(voornamelijk Meldkamer) storingen op telossen.

Dit is wat we van jevragen

Dat je oplossingsgericht moet zijn alssysteembeheerder weet jij als geen ander. Het installeren,configureren en beheren van diverse systemen zie jij als eenuitdaging en daarom ben je bekend met o.a. Microsoft Serverproducten, MS 365, Azure en SharePoint. Hier zijn nog een aantalzaken die we denken dat je nodig gaat hebben in dezefunctie:

  • Functioneren op HBOniveau;
  • Een duidelijke drive om optimaal tepresteren binnen je vakgebied, met de daarbij behorendekennis;
  • Aanvullende opleidingen op het gebiedvan virtualisatie, Citrix of Microsoft Role Based Certificeringenop het gebied van Azure en Microsoft 365;
  • Kennis en ervaringmet Cloud omgevingen, Azure, Rubrik, automatische deploymentmechanismen, WSUS, SharePoint, Office 365, Microsoft Serverproducten in een (hyper) converged omgeving (Nutanix, VMware e.d.)en beheer van Active Directory, FederationServices;
  • Ervaring met beveiligingsproducten,firewalls, IPS, Autopilot, Intune is eenpré;
  • Je bent fulltime beschikbaar (36 uur perweek);
  • Je gaat voor die 7×24 uur dienstverlening en vindt hetniet erg als je zo nu en dan wordt opgeroepen tijdens de periodiekeconsignatiedienst.

Dit iswat we je bieden

De ruimte om allesuit jouw vakmanschap te halen, zodat jij met je nieuwe collega’skunt bijdragen aan een schone, gezonde en veilige regio Rijnmond.Daarnaast bieden we je het volgende:

  • Uit…