Functioneel beheerder – Milieudienst Rijnmond – Schiedam

JobID=2.0.07

Wil jij ook werkenin een organisatie dat werkt voor ruim 1,2 miljoen inwoners aan eenschone, gezonde en veilige leefomgeving? Het cluster Informatie isop zoek naar een Senior Business Analist. Interesse? Lees hieronderverder! 

Dit is wat we jebieden

Om te beginnen je salaris: maximaal €5.008,99 brutoper maand op basis van 36 uur per week, afhankelijk van je ervaringen opleiding.

Maar ook: de ruimte om alles uit jouw vakmanschapte halen, zodat jij met je nieuwe collega’s kunt bijdragen aan eenschone, gezonde en veilige leefomgeving. Daarnaast bieden we je hetvolgende:

 • de mogelijkheid om thuis tewerken;
 • flexibele werktijden;
 • een informele sfeer met sociale engedreven collega’s die samenwerken hoog in het vaandelhebben;
 • een goed geregeld pensioen bij hetABP;
 • uitzicht opeen vast dienstverband na 1 jaar;
 • een individueel keuzebudget van minstens20% dat je opneemt wanneer het jou uitkomt (bijvoorbeeldvakantiegeld en 13e maand);
 • reiskostenvergoeding op basis vanopenbaar vervoer;
 • een persoonlijk ontwikkelingsbudget van € 5.000,00per vijf jaar, waarvan je zelf de inzetbepaalt.

Dit is wat je gaatdoen

Als Senior Business Analist vorm jij de tactischebrug tussen de business en de IT. Dit doe je zowel bij projectendie voortkomen uit het portfoliomanagement en voorbereid zijn doorde informatiemanagers als bij complexe wijzigingen waarbijfunctioneel beheer extra ondersteuning nodigheeft.

Binnenprojecten ben jij o.a. verantwoordelijk voor de PSA, het programmavan eisen en zorgt ervoor dat je de wensen van de organisatiebegrijpt en deze tot in detail worden uitgewerkt. Voor complexewijzigingsvraagstukken lever jij gevraagd en ongevraagd input aanfunctioneel beheerders en proces specialisten. De werkzaamhedenomvatten zowel proces- en systeemanalyse, workshops voor hetachterhalen van doelstellingen en requirements, als het ophalen vanadviezen op de diverse expertisegebieden met de focus op data.Hierbij werk je nauw samen met verschillende stakeholders uit deorganisatie en stem je continu de vraagstukken af met onzeenterprise architect, informatiemanagers, functioneel beheer enonze proces specialisten.

Dit zijn o.a. jouw taken:

 • je neemt deel inIV-projecten en zorgt voor een goede uitvraag en vastlegging van devraag.
 • Samen met het team analyseren,onderzoeken én in kaart brengen van de door de organisatiegevraagde informatiebehoefte;
 • Je houdt daarvoor interviews,organiseert en faciliteert workshops met stakeholders uit allelagen van de business om wensen te inventariseren en uit tewerken;
 • Als business analist vraag je door en krijg jij deéchte vragen van de business boven water.
 • Vervolgens vertaal je de wensen naarfunctionele ontwerpen en de bijbehorende acceptatiecriteria en legje die op professionele wijze vast;
 • Je modelleert de processen visueel inproces platen en modelleert de bijbehorende functioneledatamodellen;
 • Je bent sparri…