gedragswetenschapper in Schiedam – Samenwerkingsverband VO Nieuwe Waterweg Noord – Schiedam

JobID=10.0.12

Gedragswetenschappers  24-36 uur

Het samenwerkingsverband V(S)O nieuwe waterweg noord is op zoek naar meerdere collega’s die het expertiseteam passend onderwijs komen versterken.
Onze onderwijs ondersteuningsspecialisten hebbben een adviserende rol binnen de scholen en daarnaast maakt de gedragsdeskundige deel uit van de deskundigencommissie ondersteuningstoewijzing. De werkzaamheden staan in het teken van het realiseren van een dekkend netwerk en het versterking van de (basis) ondersteuning binnen de scholen van ons samenwerkingsverband.

HOE ZIET JE WEEK ERUIT?

 • Je bent werkzaam binnen een VO school als onderwijs ondersteuningsspecialist;
  • Je maakt deel uit van het ondersteuningsteam op de school en bent aanwezig bij gesprekken met ouders en leerlingen en geeft vanuit je expertise inhoudelijke adviezen.
  • Je start waar nodig een Kort Advies Traject om meer inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van de leerling en adviseert aan de hand van je bevindingen school en ouders. Onderdeel van dit traject zijn leerling-gesprekken, gesprekken met docenten, observaties in de klas etc.
  • Je geeft handelingsadviezen aan docenten en coacht de docent bij het toepassen hiervan. 
  • Indien nodig ben je betrokken bij de verwijzing van de leerling naar een andere voortgezet (speciaal) onderwijs school, of een passend arrangement.
  • Je kunt door de school gevraagd worden mee te denken op pedagogisch en didactisch vlak.
 • Je bent (1 van de) eerste deskundige van het Samenwerkingsverband en in die rol beoordeel je aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen VSO/PRO/ Bovenschoolse voorziening, aanwijzingen LWOO en toekenningen voor de verschillende arrangementen  en adviseer je hierin inhoudelijk de deskundigencommissie.
 • Je denkt mee en adviseert bij langdurige thuiszitters, of verhuisleerlingen met extra onderwijsbehoeften.
 • Je verricht, zo nodig, psychodiagnostisch onderzoek (handelingsgerichte diagnostiek), analyseert de bevindingen, geeft handelingsgerichte adviezen voor de begeleiding binnen school, zowel gericht op het handelen van de docent als gericht op de leerling.
 • Je verzorgt voorlichtingen, expertise bijeenkomsten en workshops aan collega’s, de bovenschoolse voorziening, de scholen over thema’s binnen passend onderwijs.
 • Je bent een vraagbaak voor collega’s , denkt met hen mee en adviseert hen vanuit je expertise.  
 • Je hebt een visie op passend onderwijs, denkt mee met de directie en adviseert hen (gevraagd en ongevraagd)op beleidsniveau binnen het samenwerkingsverband.

 
FUNCTIE-EISEN

 • Je hebt een WO diploma Orthopedagogiek, Pedagogiek of Psychologie en een basisaantekening psychodiagnostiek (vereist).
 • Een afgeronde opleiding tot schoolpsycholoog/ orthopedagoog generalist is een pré.
 • Je bent deskundig en hebt ruime ervaring in het onderwijs- werkveld.
 • Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar (definitieve omvang in overleg).  
 • Je hebt brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen op) het vakgebied onderwijs en zorg.

WAT NEEM JIJ VERDER MEE? 

 • Je hebt grote affiniteit met de leerlingenpopulatie binnen het samenwerkingsverband. 
 • Je bent een generalist, enthousiast, toegankelijk, bevlogen, proactief en denkt (out of the box) mee, ook op beleidsmatig niveau.
 • Je bent analytisch en je weet hier ook goed naar te handelen.
 • Je bent flexibel, kan goed zelfstandig werken, maar bent ook een echte teamspeler.
 • Je werkt vanuit een prettige samenwerking met ouders/verzorgers, leerlingen, schoolleiding, docenten en andere deskundigen. In deze samenwerking neem je een objectieve en adviserende houding aan.

 
Omdat we op zoek zijn  naar meerdere collega’s kunnen we in de gesprekken bekijken welke werkzaamheden het best bij je passen en welke accenten de invulling van je werk krijgt.
Het betreft in eerste instantie een tijdelijke functie, met uitzicht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
Ingangsdatum vanaf 1 april 2021 (of met ingang van het nieuwe schooljaar)

REAGEREN?
Voor verdere informatie over deze vacature(s) kunt u terecht bij Ans Westplate ([email protected]).
Motivatiebrief en CV graag voor 1 maart 2021 mailen naar [email protected]
 

Vacatures Schiedam op Linkedin

Vacature plaatsen

vacature plaatsen
Voor slechts 5 euro plaatsen wij uw vacature op deze site EN op onze Facebookpagina EN op LinkedIn. Stuur een PM naar onze Facebookpagina voor meer info. Zie hieronder.

Like vacatures Schiedam op Facebook!

Vacatures Schiedam op Twitter