Medewerker klantenservice – wr – Schiedam

JobID=4.0.07

Over de werkgever:

  • Wij verzorgen producten voor totaalsystemen dieenergieneutraal wonen.
  • Ben jij een ServiceTechnisch Medewerker?
  • Heb je ervaring metEnergietechniek?

Vaste Baan: ServiceTechnisch Medewerker | Elektro Warmtepomp | 2.500 – 3.500 |Service Technisch Medewerker

Wij zijngericht op totaalsystemen voor energieneutraal wonen. Hetassortiment bestaat uit verwarmings-, tapwater-, ventilatie- enregeltechniekoplossingen.
Daarnaast zijn wij een moderne werkgever, waar je dekans krijgt je talenten verder te ontwikkelen. Je komt te werkenbij een professionele, gedreven en innovatieve organisatie waarcollegialiteit hoog in het vaandel staat. We voorzien een enormegroei de komende jaren en dus zijn we hard op zoek naar nieuwecollega’s. Bovendien zijn wij een veelzijdige organisatie. Je werktvoor onze eigen IT organisatie. Ook werken we met modernetechnologie en staan open voorinnovatie. 

Wat houdt defunctie precies in?:

Voor de vacature als Service Technisch MedewerkerSchiedam ElektroWarmtepomp ga je hetvolgendedoen: 

  • Je voert servicewerkzaamheden uit, waaronderopleveringen, inbedrijfsstellingen, eerste- en tweedelijns service-en onderhoud en reparatie aan door ons geleverdeproducten/systemen. Deze werkzaamheden vinden plaats bijconsumenten thuis;
  • Je instrueert onderaannemers, zoals de installateur, bijvoorkeur op locatie (project) om te streven naar een optimaaleindresultaat;
  • Het ondersteunen van de aftersales helpdesk bij debeoordeling van comfortklachten en serviceklachten via monitoring;
  • Jebeoordeelt situaties en geeft daarover advies (zowel intern alsnaar de klant); Je zorgt voor het oplossen van het probleem enschakelt daartoe indien nodig andere partijen in. Je benteindverantwoordelijk voor het eindresultaat;
  • Ook zorgjij voor een correcte rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden;Je instrueert gebruikers over de bediening van de apparatuur;
  • Daarnaastben je mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de 24 uurstoringsdienst;
  • De planning van de werkzaamheden wordt gecoördineerdvanuit onzebedrijfslocatie.

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar eengemotiveerde Service Technisch Medewerker, die past in dezerol.
Reageerdirect op deze advertentie en wij kunnen direct kijken of we eenkennismakingsgesprek kunnen regelen. 
Voor dezevacature vragen wij Service Technisch Medewerker Service Engineer,service en garantie 

Waar jeals Service Technisch Medewerker aan moet voldoen::