Programmaleider RIGA: thema Inwoners in een kwetsbare situatie – DSW Zorgverzekeraar – Schiedam

DSW Zorgverzekeraar

 • Opleidingsniveau WO
 • Afdeling Zorg
 • Carrièreniveau Medior / Senior
 • We zien dat de zorg onder druk staat. Het zorgsysteem zoals we dat kennen is niettoekomstbestendig en vraagt om verandering. Wil jij een bijdrage leveren aan een van de meestdynamische en complexe sectoren van Nederland – de zorg – en werken aan detoekomstbestendigheid van het ondersteunings- en zorglandschap? Dan is dit wellicht eeninteressante baan voor jou! De regio WSD (Westland, Schieland, Delfland) zoekt een ervarenprogrammaleider om de komende jaren vorm en uitvoering te geven aan het thema Inwoners in een kwetsbare situatie.

  Achtergrond RIGA

  In de WSD-regio zijn we in 2023 gestart met het vormgeven van het Regionaal IntegraalGezondheidsakkoord (RIGA), waarmee we samen met 30 partijen uit de regio (zowel partijen uit dezorg als het sociaal domein), vormgeven aan onze ambitie:

  In de WSD-regio realiseren we een omgeving waarin de inwoner prettig en gezond kan leven, waarinde verschillende domeinen elkaar versterken en waarin zorg en ondersteuning toegankelijk enbeschikbaar zijn wanneer nodig.

 • Gezond leven
 • Inwoners in een kwetsbare situatie
 • Ouderen
 • Acute zorg
 • Digitale Transformatie
 • We staan aan de startfase om daar met elkaar verder invulling aan te geven. Hierbij betrekken weinwoners en werken we samen met lokale en regionale uitvoeringsorganisaties.

  Thema Inwoners in een kwetsbare situatie

  In dit thema gaat het om het bereiken van de inwoners met de grootste afstand tot een gezondleven. Inwoners waarbij soms zorg verleend wordt zonder naar de onderliggende problemen tekijken. Om gezondheidsverschillen terug te dringen zetten we in op het vergroten vanbestaanszekerheid en kansgelijkheid.

  “Inwoners in een kwetsbare situatie hebben meerdere potentiële problemen tegelijk en weinighulpbronnen. Bij problemen gaat het bijvoorbeeld om schulden of niet zelfstandig het huishoudenkunnen doen. Met hulpbronnen bedoelen we zaken die mensen helpen, zoals een opleiding ofveerkrachtige houding (SCP, 2022)”.

  De partners in de WSD-regio zien het als hun opgave om inwoners in een kwetsbare situatie beter eneffectiever te helpen. Hiervoor is noodzakelijk dat de partners over de grenzen van de eigenorganisatie heen kunnen kijken om zo te kunnen zien wat de inwoner daadwerkelijk nodig heeft enwe daarbijde samenwerking vanuit het sociaal-, jeugd, en medisch domein regionaal verder metelkaar verbinden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over een integrale gezinsaanpak maar ook om devertaling van de IZA doeleinden rondom laagdrempelige GGZ-steunpunten naar de regio. 

  Wat ga jij doen?

  Als programmaleider word je het gezicht van het thema Inwoners in een kwetsbare situatie in deregio.

  De werkzaamheden omvatten onder meer:

 • Het (door)ontwikkelen van een inhoudelijke werkagenda van het thema, en het afstemmen en monitoren van de voortgang hiervan, in samenspraak met de andere programmalijnen;
 • Met open houding enthousiasmeren van de betrokken partners in de regio om zo draagvlak en, waar nodig, momentum en eigenaarschap bij de partners scheppen;
 • Het zijn van een vliegende keep, die zowel op projectniveau als hoog-over, goedlachs kan bijsturen in de projecten, en die aanvoelt wanneer escalatie nodig is;
 • Het creëren van budgetten, en opwerken van business cases, voortgangsrapportages en bestuurlijke stukken.
 • Wie ben je?

  Je beschikt over WO werk- en denkniveau, en hebt kennis van het sociaal en medisch domein inonze regio. Daarnaast ben je iemand die effectief weet te organiseren, motiveren en verbinden. Jezorgt voor een juiste focus om resultaten te kunnen behalen met oog voor de belangen van dediverse betrokkenen, zoals (zorg)professionals op de werkvloer, inwoners en andere stakeholders.Hierbij houd je oog voor het grotere plaatje en durf je breder te denken dan de gebruikelijke kaders.Kandidaten die reeds betrokken zijn in de regio hebben onze voorkeur.

  Dit bieden wij jou

  Je werkt voor de regio, maar komt bij DSW in dienst. Ook is het mogelijk om gedetacheerd teworden mits jouw huidige werkgever is aangesloten bij het RIGA.

  Binnen DSW bieden we jou de volgende arbeidsvoorwaarden:

 • Een professionele werkomgeving in een informele sfeer, leuke collega’s, ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling;
 • Salaris conform CAO Zorgverzekeraars; minimaal 24 uur, de functie is ingedeeld in schaal 10 of 11 afhankelijk van kennis en ervaring;
 • Uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een dertiende maand, mogelijkheid tot bijkopen vakantiedagen en een aantrekkelijke sabbatical regeling met gedeeltelijke loondoorbetaling;
 • Een flexibel mobiliteitsbeleid met aandacht voor vitaliteit en duurzaamheid. Denk hierbij aan een fietsvergoeding van €0,23 per kilometer, aanschaf vergoeding voor een fiets €1000,- en een volledige OV-vergoeding voor het woon-werk traject;
 • Aandacht voor een gezonde balans tussen werk en privé door flexibele werktijden;
 • Faciliteiten om thuis te werken;
 • Een actieve personeelsvereniging;
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: