Rechercheur Milieu – VVM netwerk van milieuprofessionals – Schiedam

VVM netwerk van milieuprofessionals

DCMR is de milieudienst met de grootste uitdaging in Nederland: de milieukwaliteit bewaken en verbeteren in het meest bedrijvige en dichtbevolkte gebied dat we rijk zijn, het Rijnmondgebied en namens de provincie Zeeland ook voor de Zeeuwse Seveso-bedrijven. Wij zoeken vastberaden naar het ideale evenwicht tussen de ambities van de ruim bedrijven die hier opereren en de 1,3 miljoen mensen die hier leefbaar en veilig willen wonen en werken. Dat is balanceren voor gevorderden. Daarom zoekt DCMR betrokken specialisten die hun kennis en vaardigheden willen inzetten voor een betere leefomgeving en die willen groeien tussen professionals.

Heb jij talent voor het maken van verbindingen tussen toezicht uitvoeren en strafrechtelijk handhaven? En wil jij, met jouw specifieke achtergrond, invloed hebben op hoe de DCMR de strafrechtelijke handhaving vorm geeft? Dan ben jij misschien wel de rechercheur milieu die we zoeken!

Dit is jouw uitdaging

DCMR is de laatste jaren druk bezig met het verder optimaliseren van het risicogericht inspecteren waarbij het consequent handhaven een van de speerpunten is. Het uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken maakt daar deel van uit. In deze rol werk je binnen de afdeling Opsporing & Intelligence. Onze rechercheurs houden zich onder andere bezig met het uitvoeren van lichte tot middelzware strafrechtelijke onderzoeken. Zij worden ondersteund door een procesondersteuner.

Het team wordt voornamelijk gevoed vanuit de gemeentelijke en provinciale inspectiebureaus. Bevindingen van toezichthouders vormen de basis voor het strafrechtelijk onderzoek. Het team participeert daarnaast ook in multidisciplinaire opsporingsonderzoeken die gezamenlijk met andere handhavingspartners worden uitgevoerd. In het team wordt gewerkt met specialismedomeinen.

In het team voer je zelfstandig strafrechtelijke onderzoeken uit met (soms) een groot bestuurlijk afbreukrisico of participeert daarin. Je doet breed inhoudelijk werk op alle aspecten van de milieuwetgeving. Binnen het team ben je inhoudelijk aanspreekpunt voor andere rechercheurs voor een specifiek specialismedomein. Je kent de bedrijven en branches binnen het specialismedomein, neemt deel aan brancheoverleggen en bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen en problematiek. Je hebt overzicht over het speelveld (inspectiepartners/stakeholders) en bent een verbindende schakel tussen toezicht en handhaving. In het team ben je breed inzetbaar voor strafrechtelijke onderzoeken binnen andere specialismedomeinen. Op dossierniveau voer je zelfstandig overleg met het Openbaar Ministerie (OM) over de te volgen opsporingsstrategie en de inhoud van opsporingsdossiers. Binnen het team geldt het ‘vier ogen principe’ ten aanzien van opgeleverde strafrechtelijke producten.

Dit maakt deze job leuk

● Je doet verschillende onderzoeken, zowel strafrechtelijke onderzoeken als multidisciplinaire opsporingsonderzoeken

● De milieuwetgeving kent uiteindelijk geen geheimen meer voor jou, je gaat hier in de volle breedte mee aan de slag

● Jij hebt een verbindende rol en hebt daardoor veel

Lees hier meer

Deel deze vacature: